قفل فیلیپس ایمن برای کودکان

آیا نگران امنیت کودکان وقتی تنها در خانه می مانند؟ با قفل فیلیپس آرامش بیشتری خواهید داشت ! اگر بچه ها در تعطیلات در خانه تنها بمانند چه؟ چگونه والدین می توانند با فرزندان خود سر کار بروند؟ اگر بچه های شیطون یواشکی برای بازی بیرون بروند چه؟ آیا نگران دادن کلید های منزل به […]