دستگیره دیجیتال

ddl902fvp

دستگیره دیجیتال تکنولوژی است که در خدمت ابتکاری ترین شرکت های الکترونیکی جهان مانند فیلیپس است. به آن شرکت ها کمک می کند تا ایده های بهتر و جدید تری ایجاد کنند که روش زندگی ما را تغییر می دهد، هر روز امکانات بیشتری برای یادگیری و استفاده از تکنولوژی امروز برایمان فراهم می کند. […]